Centre d'Estudis Falsetans

o Estudis Prioratins

Estudis Prioratins Fins avui, la Secció d'Història ha publicat quatre exemplars dels Estudis Prioratins.

Aquestes obres són una miscel·lània de diversos articles sobre història, etnografia, geografia, arqueologia, etc., referides al Priorat o a una regió més gran, però que ens afecti directament. Els autors són també diversos, i poden canviar en cada número. Des de l'erudit en estudis històrics fins a l'afeccionat a la història local i comarcal, hi podeu trobar una representació àmplia. Això sí, amb un tret comú: el rigor en l'anàlisi.

Tanmateix, procurem que els Estudis Prioratins siguin de lectura fàcil (la divulgació és un dels propòsits de la Secció) i a l'abast de qualsevol persona que s'estimi la nostra terra, encara que no sigui un expert.
Si en desitgeu algun exemplar, podeu enviar-nos una nota i us indicarem com el podeu obtenir.

Però si voleu estar al corrent i rebre còmodament les publicacions a casa, podeu enviar-nos aquesta sol·licitud.

A tall d'exemple, podeu veure el sumari dels primers volums:Estudis Prioratins número 1 (1999)

Estudis Prioratins número 2 (2000)

Estudis Prioratins número 3 (2001)

Estudis Prioratins número 4 (2002)Estudis Prioratins número 1 (1999):
(21 x 14,9 cm, 192 pàgines)

1. LES MISSIONS POPULARS D'ESCORNALBOU
    per JAUME BORRÀS i GALCERAN
1.1 INTRODUCCIÓ
1.2 EL MÓN DE LES MISSIONS POPULARS
1.2.1 Què eren?
1.2.2 Com s'organitzaven?
1.2.3 La predicació
1.2.4 El rerafons ideològic
1.3 EXPANSIÓ GEOGRÀFICA
1.3.1 Incidència de les missions en els bisbats catalans
1.4 ÀREES MÉS MISSIONADES I MÓN RURAL
1.5 LES MISSIONS AL PRIORAT
1.6 INCIDÈNCIA DELS ESDEVENIMENTS HISTÒRICS
1.6.1 La Guerra de Successió (1701-1714)
1.6.2 La Guerra Gran (1793-95)
1.6.3 La Guerra del Francès (1808-1814)
1.6.4 Absolutisme de Ferran VII (1814-1820)
1.6.5 Del trienni liberal a la fi del convent (1820-1835)
1.7 CONCLUSIONS
1.8 BIBLIOGRAFIA

2. ELS RECORREGUTS DEL DR. EULER I SIR HAMILTON PEL PRIORAT
    per JORDI BALANYÀ i ESCODA
2.1 INTRODUCCIÓ I HISTÒRIA
2.2 BIOGRAFIA DE LEONHARD EULER
2.3 EL GRAF DEL PRIORAT
2.4 CIRCUIT EULERIÀ
2.5 CIRCUIT HAMILTONIÀ
2.6 EL PROBLEMA DEL CONNECTOR MÍNIM
2.7 GLOSSARI
2.8 BIBLIOGRAFIA

3. INTRODUCCIÓ A L'ESTRUCTURACIÓ I ORGANITZACIÓ DEL TERRITORI A LA COMARCA DEL PRIORAT (SEGLES XII-XIV)
    per EDUARD VIVES TORO i JORDI CARREÑO i AMORÓS
3.1 EL PRIORAT A L'ÈPOCA ROMANA I ANTERIORS
3.2 EL PRIORAT A L'EDAT MITJANA. ESTRUCTURACIÓ DE L'ACTUAL COMARCA
3.2.1 El Priorat a l'època dels visigots
3.2.2 L'Islam al Priorat
3.3 ESTRUCTURACIÓ DEL TERRITORI DESPRÉS DE LA CONQUESTA: EL CAS DEL PRIORAT
3.3.1 Siurana
3.3.2 Primers nuclis de població
3.3.3 La Baronia de Cabacés
3.3.4 La Baronia d'Escornalbou
3.3.5 La Baronia d'Entença
3.3.6 Scala Dei
3.3.7 El Comtat de Prades
3.4 ELEMENTS ESTRUCTURADORS DEL TERRITORI
3.4.1 Castells i fortificacions
3.4.2 Torres
3.4.3 Vilatges
3.5 ORGANITZACIÓ ECLESIÀSTICA I RELIGIOSA
3.5.1 Parròquies
3.5.2 Ermites i Eremitoris
3.5.3 Monestirs
3.5.4 Càtars al Montsant
3.5.5 Necròpolis
3.6 ALTRES UNITATS TERRITORIALS
3.6.1 Poblats abandonats
3.6.2 Masos
3.6.3 Molins
3.7 ECONOMIA I DEMOGRAFIA
3.7.1 Economia
3.7.2 Demografia
3.8 LES XARXES DE COMUNICACIÓ
3.9 CONCLUSIONS
3.10 BIBLIOGRAFIA

4. NOTES SOBRE LA RECENT RESTAURACIÓ DEL CAMPANAR DE FALSET I EL CONTEXT ARQUITECTÒNIC DE L'ÈPOCA DE LA SEVA CONSTRUCCIÓ
    per JOAN FIGUEROLA i MESTRE
4.1 INTRODUCCIÓ
4.2 ANTECEDENTS HISTÒRICS
4.3 ALTRES CAMPANARS DE L'ÈPOCA
4.3.1 Sant Miquel d'Alforja
4.3.2 Sant Martí de Maldà
4.3.3 Santa Caterina de Vinyols
4.4 PROJECTE DE RESTAURACIÓ

5. UN CRIM COMÈS A ALMOSTER
    per JOSEP LLOP i TOUS
5.1 LA DATA
5.2 ELS PREPARATIUS
5.3 ELS FETS
5.4 REACCIÓ A ALMOSTER
5.5 LA DESCOBERTA DELS CRIMINALS
5.6 EL PROCÉS I L'AJUSTICIAMENT
^ Tornar a l'índex    Estudis Prioratins número 2 (2000)
(21 x 14,9 cm, 282 pàgines)

1. DADES, NOTES I APUNTS HISTÒRICS DE LA VILA DE FALSET, INICIATS PER MOSSÈN FRANCESC MESTRE
    per JOSEP LLOP i TOUS
1.1 PRELIMINAR
1.2 LA MEMÒRIA DELS DOCUMENTS ANTICS
1.2.1 Documents
1.2.2 Notícies i relats
1.2.3 La parròquia i l'església
1.3 LA MEMÒRIA DE LA COMUNITAT, DELS DOCUMENTS RECENTS I DE MN. MESTRE ABANS DE L'INICI DEL SEU MANUSCRIT
1.3.1 Configuració de la vila
1.3.2 Festes i costums
1.3.3 Guerres
1.3.4 Justícia
1.4 TEMPS D'OBRES
1.4.1 Obres a l'església parroquial
1.4.2 El col·legi i l'església de les carmelites
1.5 LA MEMÒRIA PRESENT DE MN. MESTRE
1.5.1 Descripció física de la vila l'any 1888
1.5.2 Situació socio-política (1888)
1.5.3 Justícia
1.5.4 Fets, festes i costums
1.6 LA MEMÒRIA PRESENT DE MN. DALMAU
1.7 APÈNDIX
1.7.1 Rectorologi
1.7.2 Autors i obres consultades per Mn. Mestre
1.7.3 Renoms esmentats per Mn. Mestre
1.7.4 Capelles i altars de l'església parroquial
1.7.5 Confraries, associacions i congregacions l'any 1890
1.7.6 Missions predicades a Falset

2. EL MASROIG I LES PINYERES (SEGLES XII-XIX)
    per JOAQUIM NOLLA i AGUILÀ
2.1 INTRODUCCIÓ
2.2 EL TERRITORI SOTA LA DOMINACIÓ ÀRAB
2.3 LA CONQUESTA I ELS PRIMERS SENYORS, ELS CASTELLVELL
2.4 EL RÈGIM JURÍDIC. ECONOMIA I SOCIETAT
2.5 ELS ENTENCES. GUERRA AMB ELS TEMPLERS I ELS MONTCADES
2.6 EL MASROIG I LES PINYERES: DIFERENTS SENYORIUS
2.7 COMTAT DE PRADES
2.7.1 Successions
2.7.2 Aspectes socials i econòmics
2.8 LA UNIVERSITAT DE LES PINYERES
2.9 TEMPS DE CRISI
2.9.1 Guerra de Joan II
2.9.2 Impostos
2.9.3 Bandolerisme
2.9.4 Expulsió dels moriscos
2.9.5 La Guerra dels Segadors
2.10 CAPBREU DE L'ANY 1659
2.11 LA GUERRA DE SUCCESSIÓ
2.12 ELS PLETS PER LA SEGREGACIÓ DE GARCIA I LA SEVA CONSECUCIÓ L'ANY 1796
2.13 LA GUERRA GRAN I LA GUERRA DEL FRANCÈS
2.14 ABOLICIÓ DELS DRETS SENYORIALS
2.15 LES GUERRES CARLINES
2.16 LA DESAMORTITZACIÓ
2.17 L'AGRICULTURA I EL COMERÇ A LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XVIII
2.18 EL MOLAR SE SEPARA DE GARCIA. ES FIXEN ELS LÍMITS DEL TERME ENTRE EL MASROIG I EL MOLAR
2.19 NOTES SOBRE L'ESGLÉSIA
2.20 DE L'OÍDIUM A LA FIL·LOXERA
2.21 DEMOGRAFIA
2.22 APÈNDIX DOCUMENTAL
2.22.1 Núm. 1: Capbreu de l'any 1615
2.22.2 Núm. 2: Capbreu de l'any 1659
2.22.3 Núm. 3: Acta de la presa de possessió de la vila de Garcia...
2.23 FONTS I BIBLIOGRAFIA
2.23.1 Arxius
2.23.2 Bibliografia
2.24 GLOSSARI

3. EL CAPBREU DE TORROJA DEL PRIORAT DEL 1744
    per JOSEP M.T. GRAU i PUJOL  i  ROSER PUIG i TÀRRECH
3.1 INTRODUCCIÓ DEMOGRÀFICA
3.2 EVOLUCIÓ DEMOGRÀFICA DE TORROJA (1670-1720)
3.2.1 El capbreu del 1744
3.3 EL TERME MUNICIPAL
3.4 ELS DECLARANTS DEL CAPBREU
3.4.1 Llistat alfabètic dels declarants de Torroja
3.4.2 Llistat dels terratinents forasters
3.4.3 Distribució de la propietat rústica
3.4.4 Distribució de la propietat urbana
3.4.5 Transmissió de la propietat
3.4.6 L'endeutament
3.5 APÈNDIX

 4. LES ORDINACIONS MUNICIPALS DE TORROJA I DE LA FIGUERA, REFLEX D'UN MÓN RURAL AL MARGE DELS GRANS CANVIS (S. XIV-XVIII)
    per JOSEP TORNÉ i CUBELLS
4.1 LA BARONIA DE CABASSERS I EL PRIORAT DE SCALA DEI
4.2 LES ORDINACIONS: GOVERN, SOCIETAT, ECONOMIA I CULTURA
4.3 PERSISTÈNCIA DE LES FORMES DE VIDA RURAL DURANT L'ANTIC RÈGIM

5. LES COVES NEOLÍTIQUES DE LA SERRA DE LES QUIMERES
    per MONTSERRAT PELLEJÀ i PUXEU
5.1 QUÈ ÉS EL NEOLÍTIC?
5.1.1 El neolític a Catalunya
5.2 SITUACIÓ GEOGRÀFICA DE LA SERRA DE LES QUIMERES
5.3 LES COVES NEOLÍTIQUES
5.3.1 Distàncies orientatives
5.3.2 Anàlisi de les Coves
5.4 CONCLUSIONS
5.5 BIBLIOGRAFIA

6. UNA CRUEL SENTÈNCIA DE L'ANY 1696 A FALSET
    per JOSEP LLOP i TOUS
^ Tornar a l'índex    Estudis Prioratins número 3 (2001):
(21 x 14,9 cm, 208 pàgines)

DADES I ESDEVENIMENTS MÈDICS A LA COMARCA DEL PRIORAT EN ELS SEGLES XVI a XVIII.
   pel Dr. JORDI PAU ROIGÉ

1. INTRODUCCIÓ

2. ÀMBIT ON ES REALITZA L'ESTUDI

3. LÍNIES ESTRATÈGIQUES DE LA INVESTIGACIÓ

4. DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL I DEL MÈTODE UTILITZAT

5. DADES DEMOGRÀFIQUES I LA SEVA EVOLUCIÓ AL LLARG DELS S. XVI A XVIII
5.1 ELS NAIXEMENTS AL PRIORAT
5.2 ELS MATRIMONIS AL PRIORAT
5.3 LES DEFUNCIONS AL PRIORAT

6. LES CAUSES DE MORT I ALGUNES EDATS DE DEFUNCIÓ
6.1 MORTS DE POSSIBLE ETIOLOGIA MÈDICA, O NO VIOLENTES
    6.1.1 Morts específiques
    6.1.2 Morts mal determinades o inespecífiques
6.2 MORTS VIOLENTES
    6.2.1 Els "soldats" com a mort violenta
    6.2.2 Morts violentes probablement relacionades amb esdeveniments bèl·lics
    6.2.3 Les morts violentes per submersió
    6.2.4 Les morts violentes per precipitació
    6.2.5 Les morts violentes per execució judicial
    6.2.6 Les morts violentes per "desgracia"
    6.2.7 Les morts violentes per "ferides"
    6.2.8 Les morts violentes per aixafament
    6.2.9 Altres tipus de morts violentes menys freqüents
6.3 LES EDATS DELS DIFUNTS
    6.3.1 L'edat dels albats
    6.3.2 L'edat de defunció dels adults

7. ELS PROFESSIONALS DE LA SANITAT DEL PRIORAT
7.1 ELS PRINCIPALS CIRURGIANS DEL PRIORAT
7.2 ELS PRINCIPALS DOCTORS EN MEDICINA DEL PRIORAT
7.3 ELS PRINCIPALS APOTECARIS DEL PRIORAT
7.4 ELS PRINCIPALS MANESCALS DEL PRIORAT
7.5 LES PRINCIPALS LLEVADORES DEL PRIORAT
7.6 ELS PRINCIPALS ADROGUERS DEL PRIORAT
7.7 ELS PRINCIPALS BARBERS DEL PRIORAT
7.8 ELS PRINCIPALS DOCTORS EN MEDICINA CITATS COM  METGES AL PRIORAT

8. ANNEX:  RELACIÓ ORDENADA DELS SANITARIS TROBATS AL PRIORAT
8.1 ADROGUERS
8.2 APOTECARIS
8.3 BARBERS
8.4 CIRURGIANS
8.5 MOSSO DEL CIRURGIÀ
8.6 DOCTORS EN MEDICINA
8.7 ESTUDIANTS DE MEDICINA
8.8 LLEVADORES
8.9 MANESCALS
8.10 METGES

9. FONTS DOCUMENTALS
9.1 CABACÉS
9.2 CAPÇANES-GUIAMETS
9.3 CORNUDELLA
9.4 FALSET
9.5 GRATALLOPS-LA VILELLA ALTA
9.6 EL LLOAR
9.7 LA MORERA DE MONTSANT
9.8 POBOLEDA
9.9 PRADELL DE LA TEIXETA
9.10 ULLDEMOLINS
9.11 LA VILELLA ALTA
9.12 LA VILELLA BAIXA

10. BIBLIOGRAFIA CITADA AL TEXT
^ Tornar a l'índex    Estudis Prioratins número 4 (2002):
(21 x 14,9 cm, 192 pàgines)

1. MINES I BAUMES AL TERME DE FALSET.
   per MIQUEL Ma. FERRÉ, JAUME ABELLA i JOAN VILÀ

1.1 A TALL DE PRESENTACIÓ
1.2 UNA MICA DE HIDROGEOLOGIA
1.3 GEOMORFOLOGIA DEL PRIORAT
1.4 REFERÈNCIES A LES FONTS DE FALSET
1.5 INVENTARI DE MINES
1.6 DETALLS D'ALGUNES MINES
1.7 FONTS DE LA VILA
1.8 BARRANCS DEL TERME
1.9 GLOSSARI D'EINES I TECNOLOGIA DE MINES
1.10 GRÀFICS D'ALGUNS ÍTEMS DEL GLOSSARI
1.11 REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

2. DOCUMENTACIÓ REFERENT AL PRIORAT DE L'ARXIU HISTÒRIC DE LA DIPUTACIÓ.
    per MANEL GÜELL. Encarregat de l'AHDT.

2.1 INTRODUCCIÓ
2.2 INFORMACIÓ ESPECÍFICA
2.3 LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA
2.4 INFORMACIÓ COMUNA
2.5 POSSIBILITATS D'ESTUDI
2.6 MONOGRAFIES REFERENTS AL PRIORAT

3. NOTÍCIA DEL NOTARI JOSEP BERNADÍ LLOP I L'ARXIU DEL CASTELL DE FALSET (1682-1714).
    per JOSEP LLOP I TOUS.

4. CAMÍ DE FALSET.
    per JORDI CÀCERES SILVA.

4.1 LA SITUACIÓ GEOGRÀFICA
4.2 DEIXANT EL CAMP ENRERA
4.3 EL PAÍS DELS COLLS
4.4 ELS PETITS PRATS
4.5 ARRIBANT A FALSET
4.6 LA CARRETERA D'ALCOLEA DEL PINAR
4.7 POSTIL·LA FINAL
4.8 BIBLIOGRAFIA CONSULTADA
^ Tornar a l'índex