Actualització de dades per a socis

Nota: cal complimentar els camps en vermell.

DADES PERSONALS :
Nom de fonts:
Cognoms:
Data de naixement: Dia:    Mes:    Any:
Adreça (carrer, avda., plaça...)
Localitat:
Codi Postal:
Comarca/Província/Estat
Telèfon:
Adreça electrònica:
Professió:Tipus soci:    Quota anual:
Seccions on s'adscriu:
Audiovisual/Belles Arts
Cultura popular i festes
Excursionisme
Història
Museu-Arxiu
DADES BANCÀRIES:
Entitat de cobrament:
Titular del compte:
Agència:
Adreça de l'agència:
Localitat:
Número de Compte:
Codi Compte Client:

Comentaris:Recordeu-vos de verificar les dades abans d'enviar-les.Tornar   Tornar a la pàgina de formularis