Centre d'Estudis Falsetans

o Audiovisuals


Càmera fotografica La Secció d'Audiovisuals (abans secció de fotografia) del Centre d'Estudis Falsetans fa més de trenta anys que es va crear. Amb constància, efectua diverses tasques al llarg de l'any:
A hores d'ara es disposa d'un fons gràfic que esperem vagi augmentant de valor en el futur.Bases del Concurs de Fotografia (convocatòria 2003)

  1
Al present concurs hi poden participar tots els afeccionats a aquest art presentant un màxim de tres fotografies per cada categoria: A, B i C.
  2
El tema és lliure en les categories A, B i D, creant-se un accèssit (B/N o color) Antoni Aguiló i Amorós baix el tema genèric de "FALSET".
  3
No s'admetran collages, muntatges ni fotografies amb tractaments digitals.
  4
El format de les fotografies serà de 18 x 24 cm com a mínim i 30 x 45 com a màxim; enganxades sobre una cartolina blanca que sobresortirà 4 cm per banda de la fotografia.
  5
Al darrera de cada obra s'escriurà el lema de l'autor i el títol de la fotografia. S'acompanyarà d'un sobre tancat on s'hi anotarà, a l'exterior, el lema, i a dins, una targeta on hi constarà el nom de l'autor, l'adreça i el telèfon.
  6
El Jurat podrà declarar desert qualsevol dels premis.
  7
S'atorgaran els següents premis:
    Categoria A (blanc i negre): Premi 125 € i Diploma
    Categoria B (color). Premi 185 € i Diploma
    Categoria C (B/N i color) Trofeu Antoni Aguiló.
    Categoria D (Foto popular) Trofeu Urioz.
  8
Les fotografies que no s'ajustin a les presents bases quedaran fora de concurs.
  9
Les fotografies premiades passaran a ésser propietat del Centre d'Estudis Falsetans, el qual tindrà dret a exposar-les i reproduïr-les quan ho cregui oportú.
10
El material no premiat haurà d'ésser retirat - de 8 a 9 del vespre - el dia 7 de gener del 2004. En cas contrari, el material quedarà en propietat del Centre d'Estudis Falsetans.
11
La participació en aquest concurs significa la plena acceptació d'aquestes bases i qualsevol problema no previst serà resolt per l'organització del mateix.